Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Formları
Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Bildirim Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Uygulama Formu
Özel Statüde öğrenci için Ders Seçme Formu
Tezli Yüksek Lisans Danışman Atama Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Atama Formu
Özel Statüde öğrenci için Not Bildirim Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Onay Formu
Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Atama Formu
Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.