Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Formları
1-Tezli Yüksek Lisans Danışman Atama Formu
2-Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Bildirim Formu
3-Örnek Tez Konusu Bildirimi
4-Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Atama Formu
5-Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı
6-Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Atama Formu
7-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Uygulama Formu
8-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Onay Formu
Özel Statüde öğrenci için Ders Seçme Formu
Özel Statüde öğrenci için Not Bildirim Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.