Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Formları
Tezli Yüksek Lisans Danışman Atama Formu
Tezli Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu
Tezli Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu
Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Atama Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Uygulama Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Onay Formu
Örnek Tez Önerisi
Özel Statüde öğrenci için Ders Seçme Formu
Özel Statüde öğrenci için Not Bildirim Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.