Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Tez Yazım Kılavuzu
2016-2017 Yılından itibaren geçerli yeni tez yazım kılavuzu (Word)
2016-2017 Yılından itibaren geçerli yeni tez yazım kılavuzu (Pdf)
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.