Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Nazım Hasırcı

1.         Adı Soyadı                  : Nazım HASIRCI

2.         Doğum tarihi              : 10.03.1967

3.         Unvanı                         : Prof. Dr.

4.         Öğrenim durumu         : Doktora

5.         Çalıştığı kurum            :Dicle Üniversitesi

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Selçuk Üniversitesi

1990

Y. Lisans

Felsefe ve Din Bilimleri/ Din Felsefesi

Selçuk Üniversitesi

1999

Doktora

Felsefe ve Din Bilimleri/ Mantık

Ankara Üniversitesi

2005

 

            5. Akademik Unvanlar


Yardımcı Doçentlik Tarihi      :

Doçentlik Tarihi                       : 29.12. 2008

Profesörlük Tarihi                   :15.09.2014


            6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.1.1. Nurhüda SÖZEN, "9-11 Yaş Arası Çocuklarda Mantığın Kullanımı" D.Ü. Sos. Bil. Ens.  2011.

6.1.2. İbrahim KARATAŞ, "Bulanık Mantık" D.Ü. Sos. Bil. Ens. 2012.

6.1.3. Alaattin TEKİN,  “Yahya İbn ‘Adî’nin Mantık Anlayışı”, DÜ. Sos. Bil. Ens. 2015.

6.2. Doktora Tezleri


            7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

          7.3.1. Hasırcı, Nazım, "İsagoci Geleneği ve Molla Halil’in İsagocisi" Uluslararası İbrahim     Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, 2007.

           7.3.2. Hasırcı, Nazım, "İbn Teymiyye'nin Mantık Eleştirisi" Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, 2013.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.5.1. Hasırcı, Nazım, “Kıyasta Ya Hep Ya Hiç Prensibi”, Felsefe Dünyası, Sayı 43, 2006/1.

7.5.2. Hasırcı, Nazım, “Seçmeli Kıyasta Geçersiz Formlar (ÖSS’ye Hazırlık Kitaplarında Görülen Mantık Yanlışı)”, Dini Araştırmalar, Cilt 10, Sayı 29, Eylül-Aralık 2007

7.5.3. Hasırcı, Nazım, “Mantık Biliminin İslam Dünyasına Geçişinde Harran Okulunun Önemi”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. VIII, Sayı II, 2006.

7.5.4. Hasırcı, Nazım, “Kıyasta Orta Terim”, Felsefe Dünyası, Sayı 45, 2007/1.

7.5.5. Hasırcı, Nazım, “John Stuart Mill’e Göre Sözel ve Gerçek Önerme”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. VII, Sayı II, 2005.

7.5.6. Hasırcı, Nazım, “Tümel Önerme”, Felsefe Dünyası, Sayı 42, 2005/2.

7.5.7. Hasırcı, Nazım, “Kıyasın Değeri Tartışması”, Felsefe Dünyası, Sayı 47, 2008/1.

7.5.8. Hasırcı, Nazım, John Stuart Mill’e Göre Kıyasın Değeri, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı 10, 2007.

7.5.9. Hasırcı, Nazım, “Yüklemli Kesin Kıyasta Birinci Şekle İndirgeme”, Felsefe Dünyası, Sayı 57, 2013/1.

7.5.10. Hasırcı, Nazım, “Mantıkî Kıyas İle Fıkhî Kıyasın Karşılaştırılması” İslami İlimler Dergisi, Yıl, 5, C.5, Sayı2, 2010. 

7.5.11. Hasırcı, Nazım, “Molla Fahrettin Arnasi'nin İsagocisi” İslami İlimler Dergisi, Yıl 7, C. 7, Sayı 2, 2012. 

7.5.12. Hasırcı, Nazım, “Gazzâlî’nin Mantık Anlayışına İbn Teymiyye Eleştirisi” Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı 24, 2015.

7.5.13. Hasırcı, Nazım, “Hasan b. Musa en-Nevbahtî’nin Kıyas Eleştirisi” Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı 27, 2016.

 

             7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            7.6.1. Hasırcı, Nazım, "El-Gazzâlî’nin el-Munkiz’inde Felsefe-Din Ilişkisi" Felsefe Edebiyat ve Değer Sempozyumu, 2012.

7.7. Diğer yayınlar

7.7.1. Kitap:

            7.7.1.1. Hasırcı, Nazım, İbn Teymiyye’nin Mantık Eleştirisi, Ankara, 2008.

            7.7.1.2. Hasırcı, Nazım, Son Dönem Osmanlıda Kipli Mantık, Ankara, 2013.

            7.7.1.3. Hasırcı, Nazım, Klasik Mantık El Kitabı, Ankara, 2015.

           

            7.7.2. Kitapta Bölüm:

            7.7.2.1. Hasırcı, Nazım, “Süryanilerde Mantık Çalışmaları”, Makalelerle Mardin, C.II., İstanbul, 2007.

            7.7.2.2. Hasırcı, Nazım, “Mantık Eleştirileri”, Mantık (El Kitabı), Editör: Prof. Dr. İsmail Köz – Yrd. Doç. Dr. Ali Çetin, Grafiker Yayınları, Ankara, 2016.

           

            7.7.3. Kitap Tercümesi:

            7.7.3.1. Hasırcı, Nazım- Tanrıverdi Eyyüp, Hidayet Rehberi, el-Munkiz mine'd-dalâl , İlkharf, 2012.

 

            7.7.4. Makale Tercümesi:

            7.7.4.1. Rescher, Nicholas, "Aristoteles Organon'unun Kindi Taslağı" Sakarya Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi, çev. Nazım Hasırcı, Cilt XIII, Sayı 24, 2011/2.

            7.7.4.2. Burnett, Charles, "Arapça Mantık Eserlerinin Orta Çağ ve Rönesansta Latinceye Tercümesi" Sakarya Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi, çev. Nazım Hasırcı, Cilt XV, Sayı 27, 2013/1.

 

7.7.5. Kitap Değerlendirmesi:

1.  Gazali’nin Mantık Anlayışı”, İbrahim Çapak, Ankara, 2005, Usul İslam Araştırmaları, Sayı 4, 2005.

2.  Stoa Mantığı ve Fârâbî’ye Etkisi”, İbrahim Çapak, Ankara, 2006, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 14, 2006.

3. “Örnek Çeviri Metinlerle Mantığa Giriş”  Ali Durusoy, İstanbul, 2008, İslami İlimler Dergisi, C.5, Yıl, 5, Sayı2, 2010. 

7.7.6. Müzakere: “Diyarbekir Vilayet Gazetesine Göre Çapakçur ve Genç” İsimli Tebliğin Müzakeresi, I. Bingöl Sempozyumu, Bingöl, 2007.

7.7.7. Sempozyumda Sekreterlik: Hasırcı, Nazım, (Sempozyum sekreteri)  İslam’da Peygamber İnancı Sempozyumu, Diyarbakır, 2006.   

 

            8. Projeler

 

            9.  İdari Görevler

      1. Fakülte Kurulu Üyeliği (2009 Devam ediyor)

      2. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2010- Eylül 2014)-(2016  Devam ediyor)

      3. Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı. (2009-Devam ediyor)

      4. Mantık Anabilim Dalı Başkanlığı (2009-Devam ediyor)

      5. Sos. Bil. Ens. Müd. V. (2016 Devam ediyor)

      6. ÖSYM İl. Koordinatörlüğü (2016 Devam ediyor)

      7. AÖF İl Koordinatörlüğü (2016 Devam ediyor)

 

            10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

   Türk Felsefe Dünyası Derneği 

   Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği

 

             11.   Ödüller 


            12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

 Mantık (LİSANS)

 2

 

 400

Mantık  (İLİTAM)

 2

 

 300

Mantığın Ana Konuları ve Problemleri I (YL)

 3

 

 4

Mantık Tarihi (YL)

 3

 

 4

Mantık Eleştirileri I (DR)

3

 

1

Mantık Yanlışları  (DR)

3

 

1

Bahar

Felsefe Tarihi I (LİSANS)

 2

 

 400

Felsefe Tarihi (İLİTAM)

 2

 

100

Din Felsefesi (İLİTAM)

 4

 

300

Mantığın Ana Konuları ve Problemleri II (YL)

 3

 

4

Mantık Eleştirlileri II (DR)

3

 

1

Kipli Mantık (DR)

3

 

1

Mantık Eleştirileri  (YL)

 3

 

4

2016-2017

Güz

 Mantık (LİSANS)

 2

 

 400

Mantık  (İLİTAM)

 2

 

 300

Mantığın Ana Konuları ve Problemleri I (YL)

 3

 

 3

Mantık Tarihi (YL)

 3

 

 3

Mantık Eleştirileri I

3

 

1

Mantık Yanlışları

3

 

1

Bahar

Felsefe Tarihi I (LİSANS)

 2

 

 400

Felsefe Tarihi (İLİTAM)

 2

 

100

Din Felsefesi (İLİTAM)

 4

 

300

Mantığın Ana Konuları ve Problemleri II (YL)

 3

 

3

Mantık Eleştirileri  (YL)

 3

 

3

Mantık Eleştirileri II

3

 

1

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.