Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Ortak Formlar
Ders Muafiyet - Ders Alma Tablosu
Enstitü Ders Program Şablonu (Normal Öğretimi olan ABD. için)
Enstitü Ders Program Şablonu (İkinci Öğretimi olan ABD. için)
İntihal Raporu Formu
Danışman Talep Formu
Ders Eşdeğerlik Formu (Başka Üni./Enst.)
Tez Başlık Değişikliği Formu
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Seminer Değerlendirme Formu
Jüri Üyesi Bireysel Tez Değerlendirme Formu
Misafir Öğretim Üyesi Bilgi Formu
Danışman Değişikliği Formu
Seminer Takvim Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.