Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Ortak Formlar
Danışman Değişikliği Formu
Danışman Talep Formu
Ders Eşdeğerlik Formu (Başka Üni./Enst.)
Ders Muafiyet - Ders Alma Tablosu
Eksüre İsteme Formu
Enstitü Ders Program Şablonu (İkinci Öğretimi olan ABD. için)
Enstitü Ders Program Şablonu (Normal Öğretimi olan ABD. için)
Jüri Üyesi Bireysel Tez Değerlendirme Formu
Seminer Değerlendirme Formu
Tez Başlık Değişikliği Formu
Yatay Geçiş Formu
Misafir Öğretim Üyesi Bilgi Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.