Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Doktora Formları

Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Atama Formu
Doktora Yeterlik Jürisi Atama Formu
Danışman Atama Formu
Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı
Doktora Yeterlik Komitesi Teklif Formu
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Üye Değişikliği Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı ve Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK Raporu) Tutanağı Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.