Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Doktora Formları

Doktora Danışman Atama Formu
Doktora Yeterlik Komitesi Oluşturma Formu
Doktora Yeterlik Jürisi Teklifi Formu
Doktora Tez Önerisi Formu
Doktora Tez Önerisi Savunma Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Üye Değişikliği Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK Raporu) Tutanağı Formu
Doktora Tez Savuma Sınavı Jürisi Teklif Formu
Doktora Tez Savuma Sınavı Tutanağı Formu
Örnek Tez Önerisi
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.