Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Doktora Formları

1-Danışman Atama Formu
2-Doktora Yeterlik Komitesi Teklif Formu
3-Doktora Yeterlik Jürisi Atama Formu
4-Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı Formu
5-Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
6-Doktora Tez İzleme Komitesi Üye Değişikliği Formu
7-Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı ve Formu
8-Örnek Tez Önerisi
9-Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK Raporu) Tutanağı Formu
10-Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Atama Formu
11-Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.