Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Arş. Gör. Abdullah CENGİZ

Arş. Gör. Abdullah CENGİZ 

E-posta: abdullah.cengiz@dicle.edu.tr

İletişim: 04122411000 Dâhili 8492

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih Bölümü

 Cumhuriyet Üniversitesi

2011

Y. Lisans

İslam Tarihi

 Dicle Üniversitesi

2016

Doktora

 İslam Tarihi

 Dicle Üniversitesi

Devam Ediyor

YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

  "405 Nolu Çermik Şer’iyye SicilininTranskripsiyonu ve Değerlendirilmesi

(H.1310-1312/ M.1894-1895)" Danışman: Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ

DOKTORA TEZİ VE DANIŞMANI


GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Dicle Üniversitesi

2014

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Erasmus Koordinatör Yardımcısı

2016

BİLDİRİ

1.‘’Tehcirin 100. Yılında Osmanlı Tehcirin 100. Yılında Osmanlı’nın Son Dönemindeki İsyanlar Uluslararası Sempozyumu’’ Düzenle Kurulu Üyesi

2. “1864 Vilayet Nizamnamesi: Çermik’in İdari Yapısı”Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu (2-5 Kasım 2016) (Bildiri)

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.