Sivil Havacılık Yüksekokulu
Havacılık Yönetimi Bölümü


Bu bölüm Sivil Hava Ulaştırma İşletme Bölümü olarak, 11.05.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile açılmıştır. Daha sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 07.10.2015 tarihli kararı ile ismi Havacılık Yönetimi olarak değiştirilmiştir. Havacılık Yönetimi Bölümü havacılık sektöründeki işletmelerin yönetiminde ve havaalanlarında yer hizmetlerinde çalışacak kadroları yetiştirmek amacındadır.

Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektörümüzde çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim çok yönlü yöneticilerin başarılı olacağı vurgulanmaktadır.

Mezunlarımızın hava alanlarında yer hizmetleri pozisyonlarında kariyerlerine başlamaları için ihtiyaç duyacakları teknik bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlı dersler: Yolcu hizmetleri, kargo hizmetleri, uçuş operasyon ve yük kontrol dersleri halen yer hizmetlerinde çalışan tecrübeli eğitmenlerce verilecektir. Öğrenciler derslerde öğrendiklerini minimum 60 işgünü süren stajlarında edindikleri tecrübe ile pekiştirme olanağına sahip olacaklardır. Böylece mezun olduklarında bu görevleri başarıyla üstlenecek kapasitede olacaklardır.

Öğrencilerimizi işe başladıkları ilk pozisyondan itibaren sorumluluk alan, karar verebilen, katılımcı bir liderlik yaklaşımı ve takım çalışması ile hep daha iyiyi hedefleyen çalışanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. 

Ders İçerikleri
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.