Sivil Havacılık Yüksekokulu
Havacılık Yönetimi Bölümü


Bu bölüm Hava Ulaştırma İşletme Bölümü olarak, 11.05.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile açılmıştır. Daha sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 07.10.2015 tarihli kararı ile ismi Havacılık Yönetimi olarak değiştirilmiştir. Havacılık Yönetimi Bölümü havacılık sektöründeki işletmelerin yönetiminde ve havaalanlarında yer hizmetlerinde çalışacak kadroları yetiştirmek amacındadır.

Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektörümüzde çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim çok yönlü yöneticilerin başarılı olacağı vurgulanmaktadır.

Mezunlarımızın hava alanlarında yer hizmetleri pozisyonlarında kariyerlerine başlamaları için ihtiyaç duyacakları teknik bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlı dersler: Yolcu hizmetleri, kargo hizmetleri, uçuş operasyon ve yük kontrol dersleri halen yer hizmetlerinde çalışan tecrübeli eğitmenlerce verilmektedir. Öğrenciler derslerde öğrendiklerini minimum 60 işgünü süren stajlarında edindikleri tecrübe ile pekiştirirler. Böylece mezun olduklarında bu görevleri başarıyla üstlenecek kapasitede olurlar.

Öğrencilerimize yöneticilik bakış açısı kazandırmayı amaçlayan dersler: Öğrencilerimizi geleceğin yöneticileri olarak gördüğümüzden onları işe başladıkları ilk pozisyondan itibaren sorumluluk alan, karar verebilen, katılımcı bir liderlik yaklaşımı ve takım çalışması ile hep daha iyiyi hedefleyen çalışanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrenciler bu derslerde temel yönetim fonksiyonlarını modern yönetim teorileri perspektifinden incelerler.

Havacılık sektörüne özgü yönetim konularını işleyen dersler: Öğrenciler bu derslerde havacılık sektöründeki işletmelerde orta ve üst düzey yöneticilerin sorumluluk alanlarını ve görevlerini örneklerle incelerler. Derslerde havacılık sektörü üzerine yazılmış kitapların yanı sıra bilimsel makaleler, haberler, vaka çalışmaları, tarihçeler gibi çeşitli kaynaklar kullanılmaktadır. Böylelikle öğrenciler bilgi birikimi yanında bilgiyi arama ve işlerine yarayacak bilgiyi seçme becerilerini de geliştirebileceklerdir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.