Sivil Havacılık Yüksekokulu
Get Adobe Flash player
 

The role of Turkey as a bridge between East and West and its geopolitical position define the vision of Turkish aviation. Accordingly, Turkey must always have a strong air defense and as a bridge between the East and West in the field of civil aviation, in parallel with the rapid development of the Turkish civil aviation sector. In order to achieve this goal, it is necessary to create manpower in the international standard, which is knowledgeable and skillful, cultivated in this field.

The mission of the High School is to train qualified and talented personnel who have advanced knowledge and skills in Civil Air Transportation Management, Airframe and Powerplant Maintenance, Avionics, Air Traffic Control and Flight Training programs to meet the needs of the aviation industry. Our vision is to be a leading higher education institution in the field of civil aviation, in accordance with national and international standards of educational quality.

Türkiye’nin Doğu-Batı arasındaki köprü görevi ve jeopolitik konumu, Türk havacılığının vizyonunu tanımlamaktadır. Buna göre, Türkiye daima kuvvetli bir hava savunmasına sahip olmak ve Türk sivil havacılık sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak, Doğu-Batı arasında sivil havacılık alanında da köprü görevini üstlenmek zorundadır. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle bu alanda yetişmiş bilgili ve becerikli, uluslararası standartta kalifiye insan gücünü oluşturmak gerekmektedir.

Yüksekokulumuzun misyonu, havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uçak Gövde-Motor, Uçak Elektrik-Elektroniği ve Hava Trafik Kontrol ve Pilotaj programlarında ileri bilgi ve beceriye sahip, kaliteli ve yetenekli elemanlar yetiştirmek olup vizyonu ise eğitim kalitesi ulusal ve uluslar arası standartlara uygun ve sivil havacılık alanında öncü bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

2014 Faaliyet Raporu
19.02.2015
Akademik Takvim
22.10.2013
Hizmet Standartları
22.10.2013
Faaliyet Raporu
22.10.2013
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.