Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez/Dönem Projesi Yazım Şablonları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 03.08.2017

Tez Kapak Sayfası Şablonu
Tez Onay Sayfası
Tez Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu
Beyan-Tez
Dönem Projesi Kapak Şablonu
Dönem Projesi Onay Sayfası
Dönem Projesi Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu
Beyan-Dönem Projesi
Özgeçmiş şablonu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.