Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez Teslim Formları DR
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018
Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu
Tez Teslimi Son Kontrol Formu
Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu
Yayın Yayımlama İzin Belgesi
Yeni Mezun Anket Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.