Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez Teslim Formları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 17.10.2017

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı
Tez Teslimi Son Kontrol Formu
Yayın Yayımlama İzin Belgesi
Yeni Mezun Anket Formu
Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.