Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez Savunma Sınavı Formları DR
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018
Tez Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı
Jüri Tez Değerlendirme Formu
Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu
Tez Onay Sayfası
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.