Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez Savunma Sınavı Formları

 

 

 

 

 

  

 

 

Güncelleme Tarihi: 12.12.2017

Jüri Tez Değerlendirme Formu
Tez Onay Sayfası
Tez Savunma Sonuç Tutanağı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.