Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez Savunma Sınavı Formları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 03.08.2017

Jüri Tez Değerlendirme Formu
Tez Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı
Tez Onay Sayfası
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.