Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 17.10.2017

Jüri Tez Değerlendirme Formu
Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı
Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu
Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Öneri Formu
Tez Teslimi İlk Kontrol Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.