Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları TYL

Güncelleme Tarihi: 15.03.2018
Beyan
Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu
Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Öneri Formu
Tez Teslimi İlk Kontrol Formu
Jüri Tez Değerlendirme Formu
Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.