Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 03.08.2017

Tez Savunabilirlik ve Orijinallik Beyan Formu
Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Öneri Formu
Tez Teslimi Kontrol Formu
Jüri Tez Değerlendirme Formu
Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.