Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez Konusu Öneri Formları DR
Güncelleme Tarihi: 28.05.2018
Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Başvuru Formu
Tez Konusu Öneri Formu
Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Sonuç Formu
Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu
İkinci Tez Danışmanı Talep Formu
Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu
Danışman Değişikliği Talep Formu (Öğrenci için)
Danışman Değişikliği Talep Formu (Danışman İçin)
Öğrenime Ara İzni Öneri Formu (Kayıt Dondurma)
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.