Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tez İzleme Komitesi Formları

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 03.08.2017

Tez konusu Öneri Formu
Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu
Danışman Değişikliği Talep Formu
Tez İzleme Komitesi Üye Değişikliği Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.