Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Kayıt ve Ders Dönemi Formları
Danışman Atama Formu
Danışman Değişikliği Talep Formu
Ders Bildirim Formu
Lisansüstü Ders Yoklama Çizelgesi
Özel Öğrenci Başvuru Formu
Seminer Bildirim Formu
Sınav Sonuç Bildirim Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.