Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hizmet Standartları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular

http://www.sbe.dicle.edu.tr/tr/i/14052/kabul-sartlari

3 HAFTA

2

Öğrenci Kabulü

İnternet üzerinden http://www.ogr.dicle.edu.tr/basvuru_ens/ adresinden adayın online beyanı ile gerçekleştirilir. Aday aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme girer.
1- Aday Kimlik Bilgilerini,
2- ALES notunu,
3- ÜDS Notunu,
4- Mezuniyet Notunu,
5- Yabancı Dil Notunu,
6- Başvuracağı ABD Tercihini,
7- Başvuru Ücreti Dekontu Güvenlik Numarasını,
8- Adres Bilgileri
9- İletişim Bilgileri
10- Mezuniyet Bilgileri

20 DAKİKA

3

Öğrenci Alımında Adayların Sınavlarının Gerçekleştirilmesi

1- Bilim Sınavına Katılacak Doktora Programı Adayları İçin Özgeçmiş
2- Sanat Sınavına Katılacak Adaylar İçin Değerlendirme Dosyası

1 HAFTA

4

Kesin Kayıt İşlemleri

1- Ön Başvuru Beyanı (İmzalı)
2- ALES (veya eşdeğer) Belgesi Aslı veya Aslının İbraz Edilmesi Halinde Fotokopisi
3- Diploma/Çıkış Belgesi Aslı veya Onaylı (Mezun Olunan Üniversite)  Fotokopisi, (Aslının İbraz Edilmesi Halinde Fotokopisi Enstitü Tarafından Onaylanır)
4- Not Durum Belgesi Aslı veya Onaylı (Mezun lunan üniversite)  fotokopisi,  (Aslının İbraz Edilmesi Halinde Fotokopisi Enstitü Tarafından Onaylanır)
5- 3 adet Fotoğraf
6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7- Özgeçmiş (Doktora Öğrencileri İçin)
8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Öğrenciler İçin)
9- Eğitim Gideri ve Harç Dekontları

15 DAKİKA

5

Danışman/Proje Danışman Belirleme

1-(00.ENS.FR.30) Formu Doldurma
(Üç DanışmanTercihi Belirleme)

3 İŞ GÜNÜ

6

Derse Yazılma

1- Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretinin (harç ücreti) Yatırıldığına Dair Dekont
2- Öğrenci Kullanıcı Adı ve Şifresi
3- Otomasyon Üzerinden Derse Yazılma İşlemi Öğrenci Tarafından Danışman Önayı ile Yapılır.

1 GÜN

7

Ders Değiştirme

1- (00.ENS.FR.04) Formu Doldurma

1 GÜN

8

Mazeretli Derse Yazılma Başvurusu

1- Dilekçe
2- (00.ENS.FR.03) Formu Doldurma
3- Belge İbrazı (Ekli Belge)

3 GÜN

9

Belge İstekleri

1- Öğrencinin kimlik beyanı 
2- Başkasının Teslim Alması Durumunda vekalet
3- Uzaktan Eğitim Programları Öğrencileri İçin e-posta ile Gönder/Al

5 DAKİKA

10

Kredi Aktarma ve Ders Muafiyet (ders saydırma)  Başvurusu

1- (00.ENS.FR.42) Formu Doldurma
2- Danışmanın Uygun Görüş Yazısı
3- Not Durum Belgesi
4- Ders İçerikleri

1 HAFTA

11

Kayıt Dondurma Başvurusu

1- 3 nolu Dilekçeyi Doldurma
2- Belge İbrazı

3 İŞ GÜNÜ

12

Yatay Geçiş Talebi  Başvurusu

1- (00.ENS.FR.42) Formu Doldurma
2- Kullandığı Yarıyılları, Aldığı Dersleri Gösterir Belge,
3- Ders İçeriklerini Gösterir Döküman (İmzalı Belge Yada Karşı Üniversitenin Web Sayfasından Çıktı),
4- ALES Belgesi Fotokopisi,
5- Yabancı Dil Belgesi Fotokopisi (Doktora Öğrencileri İçin),
6- Disiplin Cezası Alıp / Almadığına Dair Belge

1 İŞ GÜNÜ

13

Özel Öğrenci Kabulü

1- (00.ENS.FR.42) Formu Doldurma
2- Lisans Diploması veya Yüksek Lisans Diploması
3- ALES Belgesi
4- Not Döküm Belgesi
5- Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi)

1 İŞ GÜNÜ

14

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

1- (00.ENS.FR.42) Formu Doldurma
2- Mezuniyet Belgesi (Tercümeli)
3- Not Dökümü Belgesi (Tercümeli)
4- Yabancı Dil Belgesi (YL Öğrencileri Hariç)
5- Pasaport
6- Türkçe Yeterlik Belgesi

1 HAFTA

15

Özel Şartlı Öğrenci Kabulü

1- Dilekçe (Belge İbraz Zorunlu)
1- Nüfus Cüzdanı (Fotokopi)
2- ALES Belgesi,
3- Mezuniyet Diploması,
4- Yabancı Dil Belgesi (ÜDS),

1 HAFTA

16

Farklı Üniversiteden/Enstitüden Ders Alma Başvurusu

1- (00.ENS.FR.37) Formu Doldurma
2- Danışman Onayı

1 İŞ GÜNÜ

17

Bütünleme Sınavı

1- 04 nolu Dilekçeyi Doldurma (Belge İbraz Zorunlu)
2- Danışmanın Değerlendirmesi (Ara Sınav İçin)

1 HAFTA

18

Sınav Notuna İtiraz

05  Sınav Notuna İtiraz Dilekçesini Doldurma (İlan Tarihi İtibari İle 7 gün İçinde)

1 HAFTA

19

Danışman/Proje Danışman Değişikliği

1- (00.ENS.FR.37) Formu Doldurma
2- İlgili EABD/EASD Başkanlığı Onayı

3 İŞ GÜNÜ

20

Ortak Danışman Atama

1- 26 nolu (00.ENS.FR.24) Formu Doldurma
2- Danışman Onayları
3- İlgili EABD/EASD Başkanlığı Onayı

3 İŞ GÜNÜ

21

Doktora Yeterlik Sınavı

06 nolu Dilekçeyi Doldurma

1 İŞ GÜNÜ

22

Tez Konusu Belirleme, Değiştirme

1- 37 nolu (00.ENS.FR.05) Formu Doldurma
2- Danışman Onayı
3- EABD Başkanlı Yönetim Kurulu Kararı

3 İŞ GÜNÜ

23

Proje Konusu Belirleme, Değiştirme

1- (00.ENS.FR.05) Formu Doldurma
2- Danışman Onayı

3 İŞ GÜNÜ

24

Tez İzleme Komitesi, Tez Öneri Savunma Sınavı

1- İlgili EABD Başkanlığınca 13 nolu (00.ENS.FR.13) Formu Doldurulması
2- Üst Yazı İle Enstitüye Gönderilmesi

1 HAFTA

25

Tez Teslimi

1- (00.ENS.FR.05) Formu Doldurma (Doktora Öğrencileri)
2- (00.ENS.FR.08) Formu Doldurma (Yüksek Lisans Öğrencileri)
3- 1 Adet Spiral Ciltli Tez
4- Danışman Onayı
5- EABD Başkanılğı Onayı

1 HAFTA

26

Proje Teslimi

1- (00.ENS.FR.31) Formu Doldurma
2- 3 Adet Spiral Ciltli Tez
3- Danışman Onayı
4- EABD Başkanılğı Onayı

1 HAFTA

27

Ortalamaya Bakılması (İnceleme)

 

2 SAAT

28

Askerlik İşlemleri

1- (00.ENS.FR.21) Formu Doldurma

3 HAFTA

29

Anket Uygulaması

1-(00.ENS.FR.33) Formu Doldurma
2- Danışman Onayı
3- Anabilim Dalı Başkanı Onayı

2 İŞ GÜNÜ

30

Mezuniyet İşlemleri

1-(00.ENS.FR.10) Formu Doldurma
2- 4 Adet Mavi Cilt 
3- 4 Adet Cd ,
4- YÖK Tez Veri Giriş Formu,

3 HAFTA

31

Mezuniyet İşlemleri

1-(00.ENS.FR.10) Formu Doldurma
2- 1 Adet Proje CD'si

3 HAFTA

32

YÖK İstatistikleri

İstenen İstatistiklere İlişkin İstek Yazısı

2 İŞ GÜNÜ

33

Yabancı uyruklu öğrenci istatistikleri

İstenen İstatistiklere İlişkin İstek Yazısı

2 İŞ GÜNÜ

34

KYK istatistikleri

İstenen İstatistiklere İlişkin İstek Yazısı

2 İŞ GÜNÜ

35

Web sayfası işlemleri

Güncelleme ve Gelen Duyuruların Yayınlanması

2 SAAT

36

Araştırma Görevlisi Başvurusu

1- Başvuru Formu,
2- Özgeçmiş,
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
4- ALES Belgesi,
5- KPDS-ÜDS Sonuç Belgesi,
6- Askerlik Son Durum Belgesi,
7- Mezuniyet Belgesi,
8- 3 Adet Fotoğraf
9- Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denklik Belgesi,
10- İlan Edilen Program Alanında Lisansüstü Eğitim Yapıyor Olunduğunu Belgelemek,

15 GÜN

37

Gelen – Giden Evrak Kayıt İşlemleri

 

5 DAKİKA

38

Günden Hazırlanması

 

5 SAAT

39

Enstitü Yönetim Kurulu Kararlarının Dağıtım

 

3 İŞ GÜNÜ

40

Enstitü Yönetim Kurulu Kararlarının Arşivlenmesi

 

2 SAAT

41

Yönetim Kurulu Kararlarının İşlenmesi

Yönetim Kurulunda Alınan Kararların İnternet Ortamında Yayınlanması ve Mail Yoluyla Gelmesi

1 HAFTA

42

Sağlık Ödemeleri

Kurumlardan veya Kişilerden Gelen Faturalar

2 HAFTA

43

Küçük Bakım-Onarım Hizmetleri

Bakım-Onarım Talep Formu.

2 HAFTA

44

Malzeme İstekleri

1- İhtiyaç Duyulan Malzeme İçin Malzeme İstek Formu Düzenlenmesi
2- Satın Alma İçin Malzeme Listesinin Hazırlanması
3- Malzemeler İçin Piyasa Tespitinin Yapılması
4- Malzemeler İçin Teklif Alınması
5- Yaklaşık Maliyet Çıkartılması
6- Alınacak Malzeme İçin Onay İstenmesi
7- Malzemenin Alınması

2 İŞ GÜNÜ

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.