Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doktora Yeterlik Formları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 03.08.2017

Danışman Değişikliği Talep Formu
Doktora Yeterlik Komitesi Teklif Formu
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu
Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.