Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doktora Tez Savunma Sınavı Duyuruları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SINAV TARİHLERİ

 

   

Anabilim Dalı

Adı Soyadı

Tez Konusu

Tarih

Saati

 

Sınav Yeri

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Şule SAYAN

Fark Yüzey Hazırlama Yöntemlerinin, CAD/CAM Bloklarının Tamir Kompozitlerine Bağlanma Direnci Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

29.11.2018

11.00

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

 Seminer Odası

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Muhammet SAYAN

Fark Solüsyonlara Daldırılan Geleneksel Kompozitler İle CAD/CAM Kompozit Blokların Renk Değişimlerinin Değerlendirilmesi

29.11.2018

10.00

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

 Seminer Odası

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Metin BAKIR

Seramik ve Rezin İçerikli Farklı CAD/CAM Laminate Veneer Restorasyonlarda Bağlanma Direncinin Değerlendirilmesi

29.11.2018

12.00

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

 Seminer Odası

Anatomi

ARZU EKİNGEN

Truncus Coeliacus,Arteria Mesenterica Superior ve  Arteria Mesenterica İnferior’un  Varyasyonlarının MDBT İle İncelenmesi

26.11.2018

10.00

Anatomi Anabilim Dalı

Fizyoloji

Alparslan ŞAHİN

Diabetik Rat Modelinde Kafeik Asit Fenetil Esterin Göz Dokularına Etkilerinin Araştırılması.

30.11.2018

10.30

Fizyoloji Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji

Abdulkadir TURGUT

Şiddetli Olmayan Preeklamptik Hastalarda Göbek Kordonu Plasenta Bağlantısındaki (Bağlantı Sapı) Bölgede İnflamasyon, Apoptosis ve Anjiyogenetik İlişkiin İmmunohistokimyasal Ultrastruktural Değerlendirilmesi.

15.11.2018

10.00

Histoloji ve Embriyoloji

Anabilim Dalı

Halk Sağlığı

Sema ÇİFÇİ

20-65 Yaş Arası Kişilerin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Etkileyen Etmenler Mardin Örneği.

26.11.2018

10.00

Halk Sağlığı

Anabilim Dalı

Pedodonti

Ebru AKLEYİN

Diş Kök Kırıklarının Belirlenmesinde Üç Boyutlu Konik Işıklı Dental Tomografi İle Introral Radyografinin İnvitro Olarak Karşılaştırılması.

 27.11.2018

10.00

Diş Hek. Fak. Konferans Salonu

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Rojdan Ferman GÜNEŞ UYSAL

Temporom Andibular Eklem İç Düzensizliklerinin Tedavisinde Artrosentez İle Birlikte Ve Tek Başına Uygulanan Hyaluronik Asit Ve Trombositten Zengin Plazmanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

26.06.2018

10.00

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Seminer Salonu

Farmakoloji

EMRE UYAR

Akut Ketamin Uygulamasının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Araştırılması

27.03.2018

10.00

Farmakoloji Anabilim Dalı


Tıbbi Biyoloji


Murt YURT

Kronik Miyeloid Lösemili Hastalarda Tedaviye Yanıtlı ve Yanıtsız Olanların Ber-AbI Miktarı İle miRNA Düzeylerinin Karşılaştırılması 


25.10.2018


10.00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 

Güncelleme Tarihi: 19.11.2018

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.