Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Get Adobe Flash player
 

MİSYON & VİZYON

 

VİZYON

 

-Faaliyetleri, paydaşların erişimine açık, liyakate önem veren, işbirliği, dayanışma ve paylaşma ilkelerini benimseyen, yenilikçi, yaratıcı, geleceğe inanan, toplum yararı gözeten bireyler yetiştiren kurum olmak,

-Toplum sağılığı ve refahının geliştirilmesinde alanını daha etkin hale getirmiş; eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreten, uluslararası bilimsel platformda saygın, izlenen ve kaynak gösterilen bir konuma gelmek,

-Öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslararası değişim programları ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak konusunda etkin bir kurum olmak,

-Toplum sağlığını tehdit eden alanlarda koruyucu yöntemler geliştirmek,

-Sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve uluslararası çağdaş düzeye ulaşmasını sağlamak.

 Sağlık Bilimleri alanında yer alan disiplinlerde; eğitimde, öğretimde ve uygulamada kaliteyi yakalamış, özgün çalışmalar yapabilen, bölgesinde lider, ulusal ve uluslararası çevrelerce tanınan, kabul gören, saygın bir enstitü olmaktır.

 

MİSYON

 

-Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, 21. Yüzyılın bilgi teknolojilerinden yararlanarak hizmet üretebilen meslek insanları yetiştirmek,

-Sağlıkla ilgili multidisipliner çalışmalar yürütmek,

-Lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak,

-Üretilecek hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmak,

-Sağlık hizmeti ile ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak.

-Sağlık Bilimlerinin farklı alanlarında modern yöntem ve tekniklere dayalı eğitim vererek; mesleki uygulamalarında yetkin, sağlık konusunun çok boyutluluk özelliğini kavramış, etik değerlere sahip, sağlık profesyonellerini ve bilim insanlarını yetiştirmek, kaliteli hizmet ve bilgi üreterek toplumun ve paydaşlarının kullanımına sunmaktır.

 

KALİTE POLİTİKASI

 

Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti, süreç odaklı operasyon yönetimi, düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı, kaynakların etkin kullanımı ve standartlara uygun devamlı araştırma-geliştirmenin gerçekleştiği "kalite odaklı" yönetim sistemini esas alır.Güncelleme Tarihi: 13.07.2017

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora ve Yüksek Lisans Ders Programı Uzmanlık Alan Dersi ile Danışmanlık ve Seminer Ders programı
19.10.2018
Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erisime Açılması
27.09.2018
Bedelli Askerlik Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine
25.09.2018
Özel Öğrenci Başvuruları
25.09.2018
Enstitümüz Müdürü Sayın Prof. Dr. H. Murat BİLGİN’in 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
07.09.2018
TÜBİTAK BİDEB 2211 Yurt İçi Doktora Burs Programı
02.07.2018
Bilimsel araştırma projelerinde burslu olarak görevlendirilen öğrencilere ödenecek aylık burslar ile ilgili duyuru
27.06.2018
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı YÖK tarafından kabul edilmiştir
14.06.2018
GÜNCEL!!! 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimi Ders Planı Şablonları
21.03.2018
Yeni Tez ve Dönem Projesi Yazım Kılavuzu ile İlgili Açıklama
10.10.2017
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.