Personel Daire Başkanlığı
Genelgeler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasına İlişkin  05/06/2009 tarih ve 200/79 sayılı Genelgesi

Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor

Açıktan ve Naklen Atamalar

Malul Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri

Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler

2003/39 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde Yapılan Düzenlemeler

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü

Personel Atama İşlemleri

Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor

Personel Atama İşlemleri

Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Özürlü İstihdamı

Tasarruf Tedbirleri

Kılık ve Kıyafet

Vatandaşlık Kartı Projesi

Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon

Banka Promasyonları

2008 Enerji Verimliliği Yılı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri

Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması

Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

Lisanslı Yazılım Kullanılması

2008 Enerji Verimliliği Yılı

Yerli Ürün Kullanılması

Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları

Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler

4207 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması

Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması

Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

Banka Promosyonları

Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6'ya Geçiş Planı

Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler

Yerli Ürün Kullanılması

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile İlgili Yapılacak İşlemler

Karşılama ve Uğurlama Törenleri

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.