Rektörlük Değerlendirme Komisyonu Teşkili

  23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmündü Kararnamenin 4. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen hususları, 27.07.2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesinin 8.  bendi d fıkrası kapsamında değerlendirmek üzere Rektörlüğümüzce   akademik ve idari süreçlere ilişkin  Değerlendirme Komisyonu teşkil edilmiştir.

Bu kapsamda Üniversitemiz akademik ve idari personelinin aşağıda verilen elektronik posta adreslerine teşkil edilen komisyon tarafından değerlendirilmek üzere; şikayet, mağduriyet, öneri ve taleplerini göndermelerinin  gerektiği mütalaa edilmektedir.

Olağanüstü Hal Kapsamında  yayınlanan 667 ve 668 sayılı kanun hükmünde kararnameler dahilinde yürütülecek olan süreçte, Değerlendirme Komisyonunca yapılacak çalışmalar gizlilik kuralları çerçevesinde yürütülecek olup, talep sahipleri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır.

inceleme-akademik@dicle.edu.tr

inceleme-idari@dicle.edu.tr

 

AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ İDARİ PERSONELE İLİŞKİN HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ


Links Periodicals
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.