Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yazarlar için


Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır :

Özgün bilimsel bulgular içeren araştırma çalışmaları,
Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklaşımla aktaran çalışmalar
Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri kapsamlı olarak değerlendiren derleme çalışmaları

Makaleler elektronik posta yoluyla veya CD ortamında aşağıda belirtilen adreslere iletilebilir.

Mühendislik Dergisi, Koordinatörlük ve Yayın Bürosu
Dicle Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi 21280, Diyarbakır- Türkiye

Telefon: +90-412 241 10 00 / 35 08 (Editör dahili)
Faks: +90-412- 248 82 18
e-mail: muhendislikdergisi [at] dicle.edu.tr

Bu makaleler, başka hiçbir yerde yayınlanamaz ve yayın kurulunun izni olmaksızın bildiri olarak sunulamaz. Makalenin tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda ortak görüş bildirmek zorundadırlar.


Yazım Kuralları

Makale yazımı sırasında uyulması gereken yazım kuralları için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayınız.
Yazım Kuralları (pdf)


Makalenizi yazarken, yazım kurallarına uygun olarak yazılmış örnek dosyadan yararlanabilirsiniz. Örnek makale için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayınız.

Örnek makale (docx)Makale ile Birlikte Gönderilmesi Beklenen Dosyalar

1) İntihal Raporu (Makaleler, alınan karar gereği 2017 itibari ile intihal (IThenticate, Turnitin, vb) raporu ile birlikte değerlendirilmeye alınmaktadır.)

2) Telif Hakları Devir Formu (doc)


3) Hakem Öneri Formu (doc)