Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dergi Hakkında

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK DERGİSİ (DUMF Muhendislik Dergisi)

Journal of Engineering

Dicle Üniversitesi Adına Yayın Sahibi: Prof. Dr. Abdullah TOPRAK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Doç.Dr. Mehmet Siraç ÖZERDEM

Yönetim Yeri: Mühendislik Dergisi, Koordinatörlük ve Yayın Bürosu

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - 21280 Diyarbakır


Derginin Amacı ve Kapsamı:

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF) Mühendislik Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe'dir.

DUMF Mühendislik Dergisi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yayını olup 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergide mühendislik bilimlerinde yapılmış tüm özgün çalışmalara, eleştirel derlemelere, vaka sunumlarına, teknik notlara ve dergide yayımlanmış olan makalelere yönelik tartışmalara yer verilir. Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak verilebilmesi için tüm yazılar, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir. Mühendislik Dergisi, yılda iki defa yayımlanmaktadır.

Dergimizin web sayfasında yayınlanan makaleler serbest erişime açılacağı için bu makalelerin bilim camiasında okunması ve dikkate alınması şansı artacaktır.