Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DUMF Mühendislik Dergisi - Cilt:7 Sayı:2, Temmuz 2016 (Özel Sayı)
DUMF Journal of Engineering - Volume:7 Number:2, July 2016 (Special Issue)


Dergi kapağı / Cover

Künye / About the Journal and Editorial-Advisory Boards

İçindekiler / Contents

DÜ Mühendislik Dergisinin Temmuz 2016 (Cilt 7 Sayı 2 - Özel) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler / Referee ListDebi ve sediment değişkenlerinin trend analizi
Trend analysis of streamflow and sediment variables
Murat AY, Özgür KİŞİ
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Akdeniz bölgesi için en uygun Hargreaves-samani eşitliğinin belirlenmesi
Determination of optimum Hargreaves-Samani equation for Mediterranean region
Murat COBANER, Hatice ÇITAKOĞLU, Tefaruk HAKTANIR, Fatma YELKARA
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Beyşehir Gölü su kullanımının iklim verilerine bağlı optimizasyonu
Optimization of water use from Beyşehir Lake depending on climate data
Ahmet DOĞAN, A. Sancak ŞANLI
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Bir taşkın tahmin sisteminin değerlendirilmesi:Nümerik hava tahmin modeli, veri asimilasyonu ve uydu yağışlarının kullanımı
Calibration and evaluation of a flood forecasting system: Utility of numerical weather prediction model, data assimilation and satellite-based rainfall
İsmail YÜCEL, Alper ÖNEN, Koray K. YILMAZ
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Diyarbakır Çınar Tarımsal Alanlarının Yıllara Göre Yeraltı Suyu Seviye Haritalarının Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) İle Tespiti
Determination of Diyarbakir Çınar Agricultural Area’s Groundwater Level Changes with GIS Technique
Recep ÇELİK
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Türkiye’deki 2000-2015 yılları arasındaki buharlaşma ve terlemenin NOAH hidrolojik modeli ile incelenmesi
Analysis of evapotranspiration over Turkey in years between 2000 and 2015 using NOAH hydrological model
M. Tuğrul Yılmaz, Burak Bulut
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


SEBAL tekniği ve Landsat 8 uydu görüntüsü kullanılarak gerçek evapotranspirasyonun haritalanması: Kayseri örneği
Mapping actual evapotranspiration by using SEBAL technique and Landsat 8 imagery: a case study in Kayseri
Ümit Haluk ATASEVER, Murat ÇOBANER, Mahmut ÇETİN, Coşkun ÖZKAN, Halil İbrahim İNAN
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Doğrusal olmayan çekilme eğrisi analizi ile karstik bölge akarsularında taban akışının ayrılması
Baseflow separation by nonlinear recession analysis in karstic watersheds
Ebru ERİŞ, Hartmut Wittenberg, Hafzullah AKSOY, Bülent SELEK, Hakan AKSU, B. Ragıp YURTSEVEN, Yücel KAYA
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Yağışın zaman ve mekânda dağılımının elde edilmesi
Interpolation of Precipitation in Space and Time
Pınar ASLANTAŞ, Zuhal AKYÜREK, Gerard HEUVELINK
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Akarçay havzası için entegre su kaynakları yönetiminin belirlenmesinde weap (water evaluation and planning system) modelinin uygulaması
Weap (water evaluation and planning system) model application to integrated water resources management in akarçay basin
Hasan YILMAZ, Mustafa TOMBUL
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Küresel İklim Değişikliğinin Diyarbakır Kent Merkezi Yeraltı Suyu Seviyesine Etkisi
The Effects of Global Climate Change On The Groundwater Level In Diyarbakir City Center
Recep ÇELİK, Z. Fuat TOPRAK
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Günlük akımların tahmini açısından çok tabakalı perseptron ve dalgacık-çok tabakalı perseptron modellerinin performans karşılaştırması
Performance comparison of multilayer perceptron and wavelet-multilayer perceptron models in terms of daily streamflow prediction
Abdüsselam ALTUNKAYNAK, Tewodros Assefa NIGUSSIE
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Adana istasyonunda buharlaşmanın farklı yapay zeka yöntemleri ile tahmini
Estimation of Monthly Pan Evaporation Using Different Artificial Intelligence Methods in Adana Station
Veysel GÜMÜŞ, Oğuz ŞİMŞEK, N. Göksu SOYDAN, M. Sami AKÖZ, Kasım YENİGÜN
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Seyhan Havzası aylık ortalama akım ve yağış verilerinin trend analizi
Trend analysis of average monthly streamflow and rainfall at seyhan river basin
N. Göksu SOYDAN, Veysel GÜMÜŞ, Oğuz ŞİMŞEK, Reşit GERGER, Berivan AĞUN
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Halkın iklim değişikliğine bakışı: Diyarbakır için bir alan çalışması
People's view on climate change: a field study for Diyarbakir
Zemzem KINIK, Z. Fuat TOPRAK
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


İklim değişikliği ekseninde maksimum akım verilerindeki trendler ve baraj güvenliğine etkisinin izlenmesi
Trend analysis of maximum flows and its impact on spillway safety
Kasım YENİGÜN, Müslüm Uğur ÜLGEN
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Tarımsal sulamalarda ödeme istekliliğinin Probit model ile belirlenmesi; Harran ovası örneklemesi
Determination of willingness to pay for agricultural irrigation by Probit model: Harran plain sampling
Mustafa H. AYDOĞDU, Bahri KARLI, Kasım YENİGÜN, Murat AYDOĞDU
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.10.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering