Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DUMF Mühendislik Dergisi - Cilt:7 Sayı:1, Mayıs 2016
DUMF Journal of Engineering - Volume:7 Number:1, May 2016


Dergi kapağı / Cover

Künye / About the Journal and Editorial-Advisory Boards

İçindekiler / Contents

DÜ Mühendislik Dergisinin Mayıs 2016 (Cilt 7 Sayı 1) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler / Referee ListAyrık tasarım değişkenli kafes yapıların modifiye edilmiş armoni arama
algoritması ile optimum tasarımı

Optimum design of truss structures with discrete variables using
modified harmony search algorithm
S.Özgür DEĞERTEKİN, Cemal KARAASLAN
Makale Geliş Tarihi / Received: 24.08.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 16.03.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


İnşaat mühendislerini ve mimarları demotive eden kriterler
Analysis of civil engineers’ and architects’ demotivating criteria
Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP, Fatma ARSLAN
Makale Geliş Tarihi / Received: 01.03.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 01.04.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Betonarme binaların deprem davranışlarının artımsal dinamik analiz yöntemiyle değerlendirilmesi
Evaluation of seismic behavior of RC buildings using incremental dynamic analysis method
Mehmet Emin ÖNCÜ, Merve ŞAHİN YÖN
Makale Geliş Tarihi / Received: 04.04.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 29.04.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Görsel-işitsel uyaranlar kaynaklı oluşan duyguların EEG işaretleri ile sınıflandırılması
Classification of Emotions Based on Audio-Visual Stimulus by EEG Signals
Hasan POLAT, Mehmet Siraç ÖZERDEM
Makale Geliş Tarihi / Received: 07.01.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 12.03.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering


Aşırı Öğrenme Makineleri ile Biyolojik Sinyallerin Gizli Kaynaklarına Ayrıştırılması
Blind Signal Separation by Extreme Learning Machines
Ömer Faruk Ertuğrul
Makale Geliş Tarihi / Received: 30.01.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 22.02.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering


Yüksek gerilim teçhizatlarında dış etken kaynaklı arızaların analizi ve azaltılması
Analysis and mitigation of external factors induced failures in high voltage equipment
Onur AKALP, İbrahim KAYA, Serhat Berat EFE
Makale Geliş Tarihi / Received: 19.02.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 04.05.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering


Hareketli radar hedeflerinde görüntü işlenmesi üzerine bir yaklaşım
An approach on imaging of maneuvering targets
Aşkın DEMİRKOL
Makale Geliş Tarihi / Received: 10.04.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 26.04.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering


Güneydoğu Anadolu bölgesi için global güneş ışımasının ve güneşlenme
süresinin istatiksel metodlar ile tahmin edilmesi ve karşılaştırılması

To predict and compare global solar radiation and sunshine duration by
using statistical methods for southeastern region of Turkey
Hibetullah KILIÇ, Bilal GÜMÜŞ, Musa YILMAZ
Makale Geliş Tarihi / Received: 01.03.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 09.05.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering


Diyarbakır İl Merkezi’nde UMTS bandının mobil ölçümü ve istatistiksel analizi
Mobile measurement of UMTS band in the city center of Diyarbakir and its statistical analysis
Mustafa CANSIZ, Teymuraz ABBASOV, Ali Recai CELIK, Muhammed Bahattin KURT
Makale Geliş Tarihi / Received: 27.03.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 21.04.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering


Fıstık sınıflandırma sistemi için Siirt fıstığı imgelerinden gürbüz özniteliklerin çıkarılması
Extraction of robust features from Siirt pistachio images for pistachio sorting system
Musa ATAŞ
Makale Geliş Tarihi / Received: 07.02.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 12.04.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering


Kararsız market koşullarında genetik algoritma ile sınır tenörleri optimizasyonu
Optimization of cut-off grades by means of genetic algorithms under uncertain market conditions
Erhan Çetin
Makale Geliş Tarihi / Received: 05.02.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 04.05.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Maden Mühendisliği / Mining Engineering


Dairesel Delikli Kompozit Levhalarda Gerilme Yığılmalarının İncelenmesi
The investigation of the stress concentration in composite plates with a circular hole
Serdar KARAKILÇIK, Mahmut ÖZBAY, Hamit ADİN
Makale Geliş Tarihi / Received: 10.02.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 10.04.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Kompozit Malzemelerde Yapışma Bağlantılarının Mukavemeti Üzerine
Yama Fiber Takviye Açısı Etkisi

Patch fiber reinforced effect on the strength of adhesively bonded joints
in composite plates
Kadir TURAN
Makale Geliş Tarihi / Received: 19.02.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 22.04.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


AISI 304 ve 316 paslanmaz çeliğinin HCl ve H2SO4 çözeltilerindeki
gerilim korozyon çatlaması davranışı

Stress corrosion cracking behavior of AISI 304 and 316 stainless steel
in HCl and H2SO4 solutions
Nurşen SAKLAKOĞLU, Simge GENÇALP İRİZALP, Zeki Enes GÖKDEMİR, Sırrıcan POLAT
Makale Geliş Tarihi / Received: 24.02.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 17.03.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Ferritik paslanmaz çeliğin nano MoS2 parçacık takviyeli kesme sıvısı kullanılarak
MQL yöntemi ile frezelenmesinde yüzey pürüzlülüğünün incelenmesi

Investigation of surface roughness in MQL milling of 430 ferritic stainless steel
by using nano MoS2 particle reinforced cutting fluid
Alper UYSAL
Makale Geliş Tarihi / Received: 12.04.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 04.05.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Kalıp Girişinin Ekstrüzyon Edilebilirlik Üzerindeki Etkisi
The Effect of Die Profile on Extrudability
Sedat BİNGÖL
Makale Geliş Tarihi / Received: 21.04.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 02.05.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering