Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DUMF Mühendislik Dergisi Cilt:6 Sayı:2, Aralık 2015


DÜ Mühendislik Dergisinin Aralık 2015 (Cilt 6 Sayı 2) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler

Dergi kapağı, Künye, İçindekiler

Çentikli Kompozit Levhaların Hasar Davranışlarının Araştırılması
Investigation of Failure Behaviors of Notched Composite Plates
A. ÇELİK, K. TURAN
Makale Gönderilme Tarihi: 22.01.2015 - Makale Kabul Tarihi: 14.05.2015
Makale Türü: Araştırma
Alan: Makina Mühendisliği


Batman Çayı’nın taşkın analizinin HEC-RAS programıyla yapılması
Floodplain analysis of Batman River with HEC-RAS program
H. EFE, F. ÖNEN
Makale Gönderilme Tarihi: 19.02.2015 - Makale Kabul Tarihi: 07.10.2015
Makale Türü: Araştırma
Alan: İnşaat Mühendisliği

Küresel iklim değişikliğinin olumlu etkileri ve bu etkilerin iklim değişikliğine uyum kapsamında değerlendirilmesi
Positive effects of global climate change and the assessment in adaptation to climate cahange
M. BATAN, Z.F. TOPRAK
Makale Gönderilme Tarihi: 27.03.2015 - Makale Kabul Tarihi: 22.04.2015
Makale Türü: Araştırma
Alan: İnşaat Mühendisliği

Elazığ iklim koşullarında sıcak sulu güneş kolektörlerine ilişkin verimlerin araştırılması
To research the efficiency of hot water sun collectors in Elazığ climate conditions
S. KILIÇKAP, C. YILDIZ, G. ÇAKMAK
Makale Gönderilme Tarihi: 18.06.2015 - Makale Kabul Tarihi: 07.10.2015
Makale Türü: Araştırma
Alan: Makina Mühendisliği


Haddeleme işleminin silindirik parçalarda uygulaması, deney sonuçlarının yapay sinir ağları ile modellenmesi
Application Of The Burnishing Process On Cylindrical Parts, Modelling Experimental Data With Artificial Neural Network
H. BAŞAK, M. YÜCEL
Makale Gönderilme Tarihi: 24.06.2015 - Makale Kabul Tarihi: 06.10.2015
Makale Türü: Araştırma
Alan: İmalat Mühendisliği


Deprem güvenliği yetersiz betonarme bir bina için farklı güçlendirme önerilerinin karşılaştırılması
Comparison of Different Retrofitting Proposals for a Reinforced Concrete Building with Inefficient Earthquake Safety
S.Ö. DEĞERTEKİN, H. ŞİK
Makale Gönderilme Tarihi: 04.07.2015 - Makale Kabul Tarihi: 15.10.2015
Makale Türü: Araştırma
Alan: İnşaat Mühendisliği

Gözler açık/kapalı durumunda EEG bantlarındaki frekans değişiminin Güç Spektral Yoğunluğu ile belirlenmesi
Determination of changes in EEG bands frequencies with PSD in eyes open/closed conditions
Ö. TÜRK, M.S. ÖZERDEM, N. AKPOLAT
Makale Gönderilme Tarihi: 12.09.2015 - Makale Kabul Tarihi: 15.12.2015
Makale Türü: Araştırma
Alan: Biyomedikal Mühendisliği