Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cilt:6 Sayı:1, Haziran 2015


DÜ Mühendislik Dergisinin Haziran 2015 (Cilt 6 Sayı 1) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler

Dergi kapağı, Künye, İçindekiler

Şev stabilitesinin iki ve üç boyutlu modeller ile incelenmesi
Analysis of slope stability with two and three dimensional models
T. TAŞKIRAN, V.S. YAVUZ, M.S. KESKİN
Makale Gönderilme Tarihi: 29.07.2012 - Makale Kabul Tarihi: 09.03.2015

GSM kontrollü akıllı ev uygulaması
GSM based smart home application
Y.Y. KARDAŞ, M.S. ÖZERDEM
Makale Gönderilme Tarihi: 10.06.2014 - Makale Kabul Tarihi: 12.10.2014

Ti6Al4V alaşımının PTA kaynağında 1800W kaynak gücünde birleştirilebilirliğin araştırılması
The Investigation of the Joinability on 1800W Welding Power on the Plasma
Transfer Arc (PTA) Welding of Alloys Ti6Al4V
H. DİKBAŞ, N. KATI
Makale Gönderilme Tarihi: 14.07.2014 - Makale Kabul Tarihi: 21.01.2015

Depremde hasar gören kırsal yapılar için bir yapısal hasar değerlendirmesi
An Evaluation on Earthquake Structural Damages for Rural Areas
Ş. GÖKER, A. KARAŞİN
Makale Gönderilme Tarihi: 14.11.2014 - Makale Kabul Tarihi: 13.02.2015

Yemekhaneler ve kantinlerde iç hava kalitesi ile ilgili ölçüm sonuçları ve analizi -
Tunceli Üniversitesi örneği

Indoor air quality of canteens and cafeterias - The sample of Tunceli University
E. IŞIK, S. ÇİBUK
Makale Gönderilme Tarihi: 22.12.2014 - Makale Kabul Tarihi: 04.02.2015

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi
The effect of cutting parameters on cutting force at AISI 1040 steel turning
A. YARDIMEDEN, A. TURAN
Makale Gönderilme Tarihi: 08.01.2015 - Makale Kabul Tarihi: 18.03.2015

Belirli sıcaklık ve sürelerde kürlenen hibrid tabakalı kompozit plakalarının titreşim davranışlarının incelenmesi
Research on vibration behavior of hybrid laminated composite plates which cured
at certain temprature and time
T. ÖZBEN, H. KILIÇ
Makale Gönderilme Tarihi: 13.01.2015 - Makale Kabul Tarihi: 23.02.2015