Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cilt:5 Sayı:2 Aralık 2014


DÜ Mühendislik Dergisinin Aralık 2014 (Cilt 5 Sayı 2) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler

Dergi kapağı, Künye, İçindekiler

Bingöl (Yedisu), Diyarbakır (Hani ve Ergani) ve Elazığ (Alacakaya) Kromlarının Zenginleştirilmesi
Enrichment of Bingöl (Yedisu), Diyarbakır (Hani ve Ergani) ve Elazığ (Alacakaya) Chromite
F.D. ÖZTÜRK, H.A. TEMEL
Makale Gönderilme Tarihi: 06.03.2014 - Makale Kabul Tarihi: 04.11.2014

Parmak hareketlerine ilişkin ECoG örüntülerin AR tabanlı öznitelikler ile sınıflandırılması
Classification of ECoG patterns related to finger movements with AR based features
M.S. ÖZERDEM, K. KARADAĞ
Makale Gönderilme Tarihi: 17.06.2013 - Makale Kabul Tarihi: 12.05.2014

Silindirik kompozit borularda çift eksenli yüklemenin burkulmaya etkisi
Buckling of cylindrical composite pipes loaded by both external pressure and axial loads
T. URAL, H. AKBULUT
Makale Gönderilme Tarihi: 14.02.2014 - Makale Kabul Tarihi: 02.04.2014

Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay arı kolonisi algoritması kullanılarak modellenmesi
Modelling of linear parametric and non-linear real systems by using artificial bee colony algorithm
Ş. ÖZER, İ. BARAN
Makale Gönderilme Tarihi: 25.06.2014 - Makale Kabul Tarihi: 15.11.2014

Paralel çift pimli ve yapıştırıcılı karma bağlantılı kompozit levhaların ısıl gerilme analizi
Thermal Stress Analysis of Composite Plates Bonded Hybrid Joints via Adhesive and Two Parallel Pins
F. ŞEN, İ. ALYANAK
Makale Gönderilme Tarihi: 04.07.2014 - Makale Kabul Tarihi: 24.07.2014

Gerilim bozulmalarının tarımsal sulamada kullanılan farklı besleme türlerine sahip asenkron motorlar üzerindeki etkilerinin araştırılması
Impacts of voltage distortion on used different feed types in induction motors for agricultural irrigation
B. GÜMÜŞ, H.İ. AYDINÖZ
Makale Gönderilme Tarihi: 04.09.2014 - Makale Kabul Tarihi: 15.11.2014