Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cilt:5 Sayı:1 Mart 2014


DÜ Mühendislik Dergisinin Mart 2014 (Cilt 5 Sayı 1) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler

Dergi kapağı, Künye, İçindekiler


Makale

Karbon elyaf ile betonun güçlendirilmesi
Structural Strengthening with Carbon Fiber
K.V. ÇELİK, H. KARAŞİN2. Anadolu Enerji Sempozyumunda sunulan seçilmiş bildiriler

Antakya bölgesi rüzgar karakteristiğinin incelenmesi
Investigation of wind characteristics for Antioch
İ. MERT, C. KARAKUŞ, F. PEKER

Akümülatör Tankları İçinde Isıl Tabakalaşma
Thermal stratification in the accumulator tanks
M.W.K. JABER, U. ŞENTÜRK, A. GÜNGÖR

Farklı soğutucu düzenlemeleri için bir soğu depolama tankının modellenmesi
Modeling of a cold storage tank for different cooler arrangements
A. FERTELLİ, E. BUYRUK, G. GÜNHAN

Eskişehir’de rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelinin belirlenmesi
Determination of Wind and Solar Energy Potential in Eskisehir
H.D. YILDIZAY, H. ARAS, V. YILMAZ

Karakaya HES’de verim ve üretim parametrelerinin yapay sinir ağı ile tahmini
The prediction of efficiency and production parameters in Karakaya hpp using
the artificial network
K. İNALLI, E. IŞIK, İ. DAĞTEKİN

Yatay eksenli rüzgar türbinlerinin dinamik davranışı-teorik bir model
Dynamic behaviour of horizontal axis wind turbines-a theoretical model
M.C. ŞENEL, E. KOÇ