Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cilt:4 Sayı:2 Kasım 2013


DÜ Mühendislik Dergisinin Kasım 2013 (Cilt 4 Sayı 2) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler

Dergi kapağı, Künye, İçindekiler,

A7075-T651 alaşımının sürtünmeli delinmesinde kovan yüksekliğinin
malzeme kalınlığına göre araştırılması

Bushing height according to material thickness
C. ÖZEK, Z. DEMİR

Açıklık kuplajlı mikroşerit yama antenler için yapay sinir ağ modeli
Neural network model for aperture coupled microstrip antennas
İ. ATAŞ, M.B. KURT, M. ATAŞ

Parazit Yankılı Ortamda Eşzamanlı Konum Belirleme ve Harita Oluşturma
Problemi için Veri İlişkilendirme

Data Association for Simultaneous Localization and Mapping in Clutter Environment
H. ANKIŞHAN, F. ARI

Kezer çayı’nın hidroelektrik enerji potansiyelinin değerlendirilmesi
Kezer river hydroelectric energy potential evaluation
M. EMİNOĞLU, F. ÖNEN

Diyabetik retinopati tespitinde yeni bir algoritma kullanılarak optik disk yerinin kestirimi
The estimation of optic disc location via a novel algorithm for diabetic retinopathy detection
M. NERGİZ, Ş. ARI, M. AKIN

Sonlu elemanlar yöntemi ile asenkron motor analizi ve motorun farklı kayma
değerlerine göre momentinin matlab programlama dili ile hesaplanması

Calculating momentum with matlab programming language according to values of different shift of motor and asynchronous motor analysis with finite element method
S.A. KORKMAZ, H. KÜRÜM