Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cilt:4 Sayı:1 Nisan 2013


DÜ Mühendislik Dergisinin Nisan 2013 (Cilt 4 Sayı 1) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler

Dergi kapağı, Künye, İçindekiler,

EEG sınıflandırma amaçlı bir kompozit sistem
A composite system for EEG classification
M. BAYRAM, H. ACAR

Silindir etrafındaki etilen glikol akışının sayısal olarak incelenmesi
Numerical analysis of ethylene glycol flow around a circular cylinder
Ö.F. CAN, İ. DAĞTEKİN

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi
Experimental and 3D numerical analysis of a cold store model
S. KAYA, E. YALÇIN, G.A. KOÇYİĞİT

El-Cezerî ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
A review on the studies made on Al Jazari
Y. KORKUTATA, Z.F. TOPRAK

Sıcaklık Etkisindeki Metal Matrisli Kompozit Dönen Diskteki Isıl Gerilmelerin Analizi
Analysis of Thermal Stresses in Metal Matrix Composite Rotating Disc Exposed Temperature
F. ŞEN, B.H. AKYÜZ