Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cilt:3 Sayı:2 Aralık 2012


DÜ Mühendislik Dergisinin Aralık 2012 (Cilt 3 Sayı 2) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler

Dergi kapağı, Künye İçindekiler,

Kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında rijit bölgeler bulunan elastik bağlı çerçevelerin doğrusal olmayan analizi
The non-linear analysis of frames composed of semi-rigidly connected members with rigid end sections considering shear deformations
H. GÖRGÜN, A. ÇELİK, S. KAYMAK

Genleştirilmiş kil agregalı betonların ısıl özelliklerinin incelenmesi
Investigation of thermal properties of the expanded clay aggregate concrete
A.G. DEVECİOĞLU, Y. BİÇER

SIMA prosesiyle üretilmiş ETİAL 180 alüminyum alaşımına eser miktarlarda magnezyum ve kalay ilavesinin etkilerinin incelenmesi
The investigation of magnesium and tin additon into ETİAL 180 alloy produced by SIMA process
M. BAŞARANEL, N. SAKLAKOĞLU

Pim bağlantılı tabakalı kompozit levhalarda ilerlemeli hasar analizi
Progressive Failure Analysis in Pinned Joint Laminated Composite Plates
K. TURAN, M. GÜR

Drive test yöntemi ile elektromanyetik kirlilik haritasının çıkartılması ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi
Mapping of electromagnetic pollution with drive test method and evaluation of its measurement results
M. CANSIZ, M.B. KURT