Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cilt:2 Sayı:1 Haziran 2011Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak lineer analizi
The linear analysis of frames composed of flexibly connected members considering shear deformations
H. GÖRGÜN, S. YILMAZ, S. S. KARACAN

Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak nonlineer analizi
The nonlinear analysis of frames composed of flexibly connected members considering shear deformations
H. GÖRGÜN, S. YILMAZ, S. S. KARACAN

Jameson hücresinde bitümlü şlam kömürün flotasyonu için en uygun köpürtücü ve toplayıcı tipinin araştırılması
The investigation of the most suitable frother and collector type in the Jameson cell for flotation of bituminous coal slime
H. HACİFAZLİOĞLU

Geometrik bakımdan lineer olmayan yarı-rijit birleşimli çelik çerçevelerin gelişmiş armoni arama yöntemiyle optimum tasarımı
Optimum design of geometrically nonlinear steel frames with semi-rigid connections using improved harmony search method
S.Ö. DEĞERTEKİN, M.S. HAYALİOĞLU, H. GÖRGÜN

XCrNi18-8 Paslanmaz çeliğin kimyasal işlenmesi
Chemical machining of XCrNi18-8 stainless steel
O. ÇAKIR, M. BAL, E. TÜZÜN, V. TOPRAK, M. DİREK, M. ARIĞTEKİN