Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cilt:1 Sayı:1 Aralık 2010Kamera görüntülerinden gidilen yolun kestirimi
Moving path estimation from video sequences
M. Fatih AMASYALI, Aykut MÜNÜK, Münir SALİ

Eşzamanlı konum belirleme ve harita oluşturmaya Kalman filtre yaklaşımları
Kalman filter approach for simultaneous localization and mapping
Haydar ANKIŞHAN, Murat EFE

Optik doğrultu kuplörlerinde performans analizi
Performance analysis of optical directional couplers
N.Özlem ÜNVERDİ, N.Aydın ÜNVERDİ

Perde duvarlı binaların deprem etkileri altındaki davranışlarının modellenmesi ve simülasyonu
Modeling and simulation of the shear Wall buildings’ behavior under earthquake forces
Vesile Hatun Akansel, İlker Kazaz, Ahmet Yakut, Polat Gülkan

MATLAB programı kullanılarak bazı mühendislik sistemlerinin optimum tasarımı
Optimum design of some engineering systems by using MATLAB program
M.Sedat HAYALİOĞLU, Yunus GÖNDEN

Orta Anadolu’nun kabuksal hız yapısının araştırılması
Investigation of the crustal velocity structures in the Central Anatolia
Aytek ERSAN, Murat ERDURAN

Farklı çatlak boyuna sahip plakada gerilme yoğunluğunun nümerik ve sonlu elemanlar yöntemi ile analizi
Prediction on Ki for different crack length and inclined in single edge crack plate theoretical and fem
Tamer ÖZBEN, Vedat Gürkan ARSLAN

Tepki yüzey modeli ve genetik algoritma kullanılarak AISI 316’ nın delinmesinde oluşan çapak yüksekliğinin modellenmesi ve optimizasyonu
Optimization and modelling of burr height by using response surface methodology and genetic algorithm in drilling AISI 316
Erol KILIÇKAP, Mesut HÜSEYİNOĞLU