Mimarlık Fakültesi
Form ve Belgeler
Kongrelere Katılım İçin Örnek Dilekçe
Sınav Puantaj
İZİN DÖNÜŞ DİLEKÇESİ (İDARİ KADRO)
İZİN DÖNÜŞ DİLEKÇESİ (AKADEMİK KADRO)
YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREV BELGESİ
İZİN ONAY BELGESİ
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.