Mimarlık Fakültesi
Form ve Belgeler
Kongrelere Katılım İçin Örnek Dilekçe
Sınav Puantaj
İZİN DÖNÜŞ DİLEKÇESİ(İDARİ KADRO)
İZİN ONAY DİLEKÇESİ
YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREV BELGESİ
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.