PROF. DR. SABAHATTİN PAYZIN
SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

Tıbbi ve biyolojik bilimler alanlarında deneysel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve bu alanlardaki araştırma projelerine yardımcı olmayı amaç edinmiş: DÜSAM Müdürlüğü Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir merkezdir. Araştırma ve Uygulama Merkezi; Tıp, Dişhekimliği, Veteriner, Fen Fakülteleri ve Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin deneysel çalışmalarına alt yapı oluşturmaktadır.
Başlıca amaçlararı;
1. Sağlıkla ilgili bilim alanlarında her düzeydeki araştırıcı personellin deneysel çalışmaları için uygun ortam hazırlamak.
2. Dışa bağımlı deney hayvanın üretimini yaparak ekonomik katkı sağlamaktır.
3. Standart, saf ve sağlıklı deney hayvanları üretmek.
4. Lisansüstü eğitimi ve öğretiminin temelini oluşturan araştırıcı yetiştirilmesi amacı ile teorik, uygulamalı kurs, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemektir.
Merkez Müdürlüğümüz 13.04.1992 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Merkezin kuruluş projesinin hazırlanmasında İstanbul Üniversitesi DETAM Müdürü Prof. Dr. Sevim BÜYÜK DEVRİM ve yardımcısı Doç. Dr.Tuncay ALTUĞ 'un büyük destekleri olmuştur.
Kuruluşudan buyana DÜSAM Müdürlüğünü;
Prof. Dr. Eralp ARIKAN                      1991-1993 ( Kurucu Müdür )
Prof. Dr. İsmet AYDIN                         1993-1995
Prof.Dr. Seçkin GÜNDÜZ                    1995-2008
Doç.Dr. M. Serdar KEMALOĞLU        2008-