HAKKIMIZDA

 

    08.11.1993 tarihinde faaliyetine başlayan Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, başlangıçta Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine yönelik İngilizce kursları açılmıştır. Kısa bir süre sonra, İngilizce kurslarına Almanca ve Fransızca kursları eklenmiştir. Gelen yoğun taleplerin ardından, bölge halkına yönelik kursların da açılmasına karar verilmiştir. Kurslar 4 kur şeklinde olup, kur belirlemeleri seviye tespit sınavı sonuçlarına göre yapılmaktadır. Merkez'e tahsis edilen binada kurslar için 6 sınıf mevcut olup, sınıflar 15 - 25 kişilik gruplardan oluşmaktadır. Öğretim, modern öğretimin gerektirdiği şekilde, bilgisayar, projeksiyon, smart board vb. modern teknolojinin unsurları eşliğinde verilmektedir. Kurslar, üçer aylık dönemler halinde düzenlenmektedir. Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika/başarı belgesi verilmektedir. Ayrıca, Yükseköğretimin Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği ile Fransızca Öğretmenliği bölümlerini bitirenlere ikinci bir Batı dilinde konuşabilme, okuduğunu ve dinlediğini anlayabilme ve yazma becerilerini sağlayacak düzeyde temel İngilizce bilgi ve pratiği kazandıran kurslar düzenlenmektedir. Öğretim elemanlarımızın yurtdışındaki eğitim - öğretim ve proje olanaklarından olabildiğince yararlanmalarına katkı sunmayı amaçlayan ve sadece pratiğe yönelik açılan dil kursları da merkezimizin önemli faaliyetleri arasında yer almaktadır. Merkez'de kurs verenler, Üniversitemizin deneyimli öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Kursiyerlerin dinleme, anlama ve pratiklerini geliştirmeleri için, çok sayıda hazırlanmış cd, slayt, bilgisayar programları öğretim elemanlarınca yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla, gerek eleman gerekse malzeme konusunda işbirliğinin sağlanması için yoğun çaba harcanmaktadır. Üniversitemizin Ziraat Fakültesi ile bazı fakültelerinin belirli bölümlerinde açılan, zamanla bütün fakülte ve yüksekokulları kapsayacak olan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarının eğitim öğretim hizmetleri de merkezimiz tarafından verilmektedir. Bütün bunların yanı sıra, Lifelong Learning Programme / ERASMUS Kurumsal Koordinatörlüğü merkezimiz tarafından yürütülmektedir.