AKADEMİK YAZIM DESTEK & TERCÜME HİZMETLERİ

 

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE AKADEMİK YAZIM DESTEK & TERCÜME HİZMETLERİ

Düzeltme, redaksiyon veya tercüme gibi hizmetler için ücret hesaplaması yapılırken, işlem sonunda ortaya çıkan metinden her 200 kelime 1 sayfa olarak kabul edilmektedir. Kelime sayısı 200’ü aşmayan matbu belgelerin (fatura, diploma, sertifika, vb.) tercümesinde, her bir belge 1 tam sayfa olarak kabul edilmektedir.

İşlem ücretleri:

Düzeltme veya redaksiyon (sayfa başına) 20,00 TL
Tercüme (İng. > Türk. veya Türk. > İng.) (sayfa başına) 30,00 TL
Birebir görüşme yoluyla İngilizce akademik yazım desteği (saat başına) 50,00 TL