Matematik Bölümü
Anabilimdalı kadrolu Öğretim üye ve Yardımcıları

 

         

          ANABİLİMDALI BAŞKANLIKLARI VE ÜYELERİ:

           * Uzmanlık alanları farklı anabilimdalında olanlar


CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

                     Başkan            :  Prof. Dr. H.İlhan TUTALAR        

                          Üyeler              :  Doç. Dr. Sedat İLHAN

                                                      Arş. Gör. Dr. Arife ATAY*

                                                      Arş.Gör. Alev MERAL*

 FONKSİYONLAR TEORİSİ VE FONKSİYONEL ANALİZ

(MATEMATİKSEL ANALİZ)

                        Başkan           : Prof. Dr. H.Özlem GÜNEY

                        Üyeler             : Prof. Dr. Sezai OĞRAŞ

                                                  Doç.Dr. Sevtap SÜMER EKER

                                                  Doç. Dr. Bilal ÇEKİÇ

                                                  Yrd.Doç.Dr. S. Öykü YURTTAŞ*

                                                  Arş. Gör. Seçil YALAZ*

                                                  Arş. Gör. Ms. Hacer YILDIRIR

 MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK

                        Başkan          : Doç. Dr. Bilal ÇEKİÇ*

                        Üyeler             :  

GEOMETRİ

                        Başkan           : Prof.Dr.Sezai OĞRAŞ*

                        Üyeler             :

TOPOLOJİ

                        Başkan           : Doç. Dr. Sedat İLHAN*

                        Üyeler             :  Arş.Gör.İshak AYDIN

UYGULAMALI MATEMATİK

(UYGULAMALI MATEMATİK/İSTATİSTİK)

                   Başkan           : Prof. Dr. Necat POLAT

                       Üyeler             : Doç. Dr. Pakize TAYLAN

                                                 Yrd. Doç. Dr. Abdullah BAYKAL

                                                  Arş. Gör. Dr. Serap TAY STAMOULAS

                                                  Arş. Gör. Savaş GÜL

                                                

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.