Matematik Bölümü
Bölüm Hakkında

BÖLÜM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER:

Bölüm Başkanı                        : Prof. Dr. H. Özlem GÜNEY

Bölüm Başkan Yardımcıları    : Doç. Dr. Sedat İLHAN, Doç. Dr. Sevtap SÜMER EKER

1974 yılından bu yana ülkemiz coğrafyasının büyük bir yöresinde hizmet veren üniversitemizin en eski fakültelerinden biri olan Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bölümümüz, 2010 yılından itibaren yapılan kuruluş değişikliği ile Fen Fakültesi çatısı altında faaliyet göstermekte olup altı anabilimdalından oluşmaktadır. Mezunlarımız “MATEMATİKÇİ” unvanı kazanmaktadır.

Bölümümüzde 4 Profesör; 5 Doçent; 2 Yardımcı Doçent; 1 Öğretim Görevlisi ve tümü doktora öğrencisi 5 Arş. Görevlisi olmak üzere 17 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öte yandan önceki yıllarda bölümümüzde görev yapıyorken 2 Profesör, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 11 öğretim elemanı çeşitli nedenlerle çeşitli fakültelerimize ya da diğer üniversitelere atanmak suretiyle aramızdan ayrılmışlardır.

Lisans öğrenimine dayalı olarak kendi mezunlarımız başta olmak üzere; hazırlamış olduğumuz Bilimsel Hazırlık Programları (BHP) sayesinde, gerek üniversitemizin ve gerekse diğer üniversitelerin çeşitli fakültelerinin çeşitli bölümleri için mezuniyet sonrası Yükseklisans ve Doktora eğitim programları uygulanabilmektedir. Diğer yandan ÖYP öğrencilerine yönelik lisansüstü eğitim verilebilmektedir. 

Fakültemiz Fizik Bölümü ile karşılıklı Çift Anadal (ÇAP) Programı yürütülmektedir.

Kısıtlı imkânlarımızla üniversitemizin ilgili birimlerince ihtiyaç duyulan destek dersleri de karşılanabilmektedir.

Bölümümüzde 1993 yılından bu yana İkinci Öğretim Programı (İÖP) uygulanmakta olup yetkili organlarca 2013-14 öğretim yılından itibaren bu programa yeni öğrenci alınmaması kararlaştırılmıştır.

Lisans eğitimi ülkemiz üniversitelerinin benzeri bölümlerinin programları ile uyum içinde olup çağın gereklerine uygun çeşitli bilgisayar dersleri Rektörlüğümüz bünyesinde kurulmuş İnformatik Bölümü desteğinde, bilgisayar laboratuarı olanaklarıyla, bölümümüzün konusunun uzmanı öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Programımız İstatistik dersleriyle de desteklenmektedir. Bu açılardan bakıldığında paydaşımız birçok bölüme göre ayrıcalıklı olduğumuz düşünülebilir.

Bölümümüz 2014-2015 öğretim yılından itibaren 2014 girişli öğrencilerimiz için Bologna süreci ile uyumlu  Yeni Lisans Programı, üniversitemiz senatosunca kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Sonraki yıllarda aşamalı olarak diğer sınıflara da uygulanacaktır. Bunun için gerekli Bölüm Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları alınmış ve  Üniversitemiz Senatosunca kabul edilmiştir. 

Bölümümüz İNTERNET ağına da bağlı olup öğrencilerimize uygulama olanakları sağlanmakta ve bu olanaklar günden güne yaygınlaştırılmaktadır.

Eğitim Formasyonu Programı, son yasal değişiklerle yeniden 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren mevcut öğrencilerimiz için YÖK tarafından planlandığı şekilde üniversitemizin ilgili birimlerince yürütülecektir. Bu konudaki çalışmalar rektörlüğümüz öncülüğünde ilgili birimlerce tamamlanmaya çalışılmaktadır. Böylece mezunlarımızın öğretmen olabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Alınan YÖK kararı ile başlatılacak yeni bir uygulamaya göre 2013-2014 Öğretim Yılı'ndan başlayarak, Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü öğrencileri (alındığı taktirde) alan derslerini bölümümüzde tamamlayacaklardır.

Mezunlarımız, öğretmenlik dışında daha birçok alanda da iş bulabilmektedir. Bu konuda özel öğretim kuruluşları, bilgisayar uzmanlığı ile “matematikçi” ihtiyacı duyulan özel ve tüzel şirketler yanında öğretim üyesi kaynağı olan araştırma görevliliği sayılabilir.

Başta öğrencilerimiz olmak üzere bölüm öğretim elemanları ve çalışanlarına esenlik ve başarılar dilerim.

Prof. Dr. H. Özlem GÜNEY

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.