Matematik Bölümü
Bologna Lisansüstü Bilgi Paketleri

504001       CEBİRSEL EĞRİLER I

504002       CEBİRSEL EĞRİLER II

504003       CEBİRSEL MANİFOLDLAR

504004       VEKTÖR ÖLÇÜM KURAMINA GİRİŞ

504005       CEBİRSEL TOPOLOJİYE GİRİŞ

504006       HOMOLOJİK ÇARPIMLAR

504007       DEĞİŞKEN ÜSLÜ LEBESGUE VE SOBOLEV UZAYLARI I

504008       DEĞİŞKEN ÜSLÜ LEBESGUE VE SOBOLEV UZAYLARI II

504009       ENERJİ YÖNTEMİ, KARARLILIK VE DOĞRUSAL OLMAYAN TAŞINMA I

504010       ENERJİ YÖNTEMİ, KARARLILIK VE DOĞRUSAL OLMAYAN TAŞINMA II

504011       SAYISAL YARIGRUPLAR

504012       SONLU DÖNÜŞÜMLER YARIGRUBUNA GİRİŞ

504013       HEMEN HEMEN DOĞRUSAL EVOLUSYON DENKLEMLERİ

504014       DOĞRUSAL OLMAYAN EVOLÜSYON DENKLEMLERİ

504015       SOBOLEV TİPLİ EŞİTSİZLİKLER

504016       MATEMATİK EĞİTİM FELSEFESİ

504017       KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER, YÖNTEMLER VE UYGULAMALAR

504018       SÜPER DOĞRUSAL PARABOLİK DENKLEMLER

504019       P- ADİK SAYILAR VE DEĞERLENDİRMELER

504020       P-ADİK ZETA FONKSİYONLARI

504021       TAM FONKSİYONLAR KURAMINA GİRİŞ I

504022       TAM FONKSİYONLAR KURAMINA GİRİŞ II

504023       YARI GRUPLAR KURAMINA GİRİŞ

504024       TERS YARIGRUBLAR GİRİŞ

504025       TEMEL TOPOLOJİ

504026       TOPOLOJİK GRUPLAR

504027       YALINKAT FONKSİYONLAR TEORİSİNDE BAZI ÖZEL KONULAR I

504028       YALINKAT FONKSİYONLAR TEORİSİNDE BAZI ÖZEL KONULAR II

504029       DEĞİŞMELİ CEBİRE GİRİŞ

504030       DEĞİŞMELİ CEBİR

504031       CEBİRSEL CİSİM GENİŞLEMELERİ I

504032       CEBİRSEL CİSİM GENİŞLEMELERİ II

504033       CEBİRSEL SAYILAR KURAMI I

504034       CEBİRSEL SAYILAR KURAMI II

504035       DİFERENSİYEL DENKLEMLER KURAMI

504036       KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER KURAMI

504037       GERÇEL ANALİZ I

504038       GERÇEL ANALİZ II

504039       İNTEGRAL VE UYGULAMALARI

504040       BAŞLANĞIÇ VE SINIR DEĞER PROBLEMLERİ

504041       İNTERNET PROGRAMLAMA I

504042       İNTERNET PROGRAMLAMA II

504043       KARMAŞIK FONSİYONLAR KURAMI I

504044       KARMAŞIK FONSİYONLAR KURAMI  II

504045       VERİ MADENCİLİĞİ

504046       LATEX

504047       LEBESGUE ÖLÇÜMÜ VE İNTEGRALİ

504048       DEĞİŞMELİ MONOİDLER

504049       MATEMATİK ANALİZİN TEMELLERİ I

504050       MATEMATİK ANALİZİN TEMELLERİ II

504051       MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME KURAMLARI VE MODELLERİ

504052       MATEMATİK EĞİTİMİNDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME

504053       SAYISAL ANALİZ I

504054       SAYISAL ANALİZ II

504055       SOBOLEV UZAYLARI I

504056       SOBOLEV UZAYLARI II

504057       SOYUT CEBİR I

504058       SOYUT CEBİR II

504059       TEMEL FONKSİYONEL ANALİZ

504060       FONKSİYONEL ANALİZİN UYGULAMALARI VE OPERATÖR KURAMI

504061       UYGULAMALI İSTATİSTİK YÖNTEMLER I

504062       UYGULAMALI İSTATİSTİK YÖNTEMLER II

504063       VARYASYONEL HESAP I

504064       VARYASYONEL HESAP II

504065       YALINKAT FONKSİYONLAR I

504066       YALINKAT FONKSİYONLAR II

504067       DOĞRUSAL OLMAYAN KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I

504068       DOĞRUSAL OLMAYAN KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER II

504069       KRİPTOLOJİ

504070       SAYISAL YÖNTEMLER VE MATLAB

504072       DİNAMİK SİSTEMLERE GİRİŞ

604***       UZMANLIK ALAN DERSİ

 

* Uzmanlık Alan Dersi604001-604xxx şeklinde güz yarıyılı için tek sayılar; bahar yarıyılı için604002-604xxx şeklinde çift sayılar biçiminde olmak üzere anabilimdalıbaşkanlığınca her bir öğretim üyesi için ayrı ayrı belirlenir ve enstitüyebildirilir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.