Makina Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro

Ünvanı Adı - Soyadı Dahili e-mail

Doç. Dr. Ahmet YARDIMEDEN                                           3595 ayardim@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Erol KILIÇKAP                                                  3596 erolk@dicle.edu.tr 

Doç. Dr. Kadir TURAN                                                     3603 kturan@dicle.edu.tr 

Doç. Dr. Vedat ORUÇ                                                     3601 voruc@dicle.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Atilla G.  DEVECİOĞLU                      3604 atillad@dicle.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Gurbet ÖRÇEN                                      3605 gurbetorcen@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Haluk KEJANLI                                      3602 kejanlih@dicle.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Orhan ARPA                                           3597 orhana@dicle.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk CAN                                 3606 faruk.can@dicle.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Sedat BİNGÖL                                     3598 sbingol@dicle.edu.tr 

Öğr. Gör. M. Selçuk KESKİN                              3607 mselcuk.keskin@dicle.edu.tr 

Öğr. Gör. Dr. Şükrü ÇETİNKAYA                              3608 scetinkaya@dicle.edu.tr 

Arş. Gör. Emre ARI                                                      3611 emreari@dicle.edu.tr 

Arş. Gör.Dr. Mesut HÜSEYİNOĞLU                            3599 mesuth@dicle.edu.tr 

Arş. Gör. Hakan SUBAŞI                                           3609 haksu@dicle.edu.tr 

Okutman Kasım ŞİMŞEK                                          3610 ksimsek@dicle.edu.tr      


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.