Makina Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro

Ünvanı Adı - Soyadı Dahili e-mail

Doç. Dr. Ahmet YARDIMEDEN                                          3595 ayardim@dicle.edu.tr

Doç.Dr.  Atilla G.  DEVECİOĞLU                                       3604 atillad@dicle.edu.tr 

Doç.Dr. Erol KILIÇKAP                                              3596 erolk@dicle.edu.tr 

Doç.Dr. Kadir TURAN                                              3603 kturan@dicle.edu.tr 
 
Doç.Dr.  Sedat BİNGÖL                                                        3598 sbingol@dicle.edu.tr 

Doç.Dr. Vedat ORUÇ                                                          3601 voruc@dicle.edu.tr 


Dr.Öğr.Üye. Gurbet ÖRÇEN                                      3605 gurbetorcen@dicle.edu.tr

Dr.Öğr.Üye. Haluk KEJANLI                                      3594 kejanlih@dicle.edu.tr 

Dr.Öğr.Üye. Orhan ARPA                                           3597 orhana@dicle.edu.tr 

Dr.Öğr.Üye. Ömer Faruk CAN                                 3606 faruk.can@dicle.edu.tr 

                                
Öğr. Gör. M. Selçuk KESKİN                              3607 mselcuk.keskin@dicle.edu.tr 

Öğr. Gör. Dr. Şükrü ÇETİNKAYA                              3608 scetinkaya@dicle.edu.tr 

Arş. Gör. Emre ARI                                                      3611 emreari@dicle.edu.tr 

Arş. Gör.Dr. Mesut HÜSEYİNOĞLU                            3599 mesuth@dicle.edu.tr 

Arş. Gör. Hakan SUBAŞI                                           3609 haksu@dicle.edu.tr 

Öğr. Gör. Kasım ŞİMŞEK                                          3610 ksimsek@dicle.edu.tr   

       


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.