Maden Mühendisliği Bölümü
Maden İşletme ABD
Prof.Dr.Mustafa AYHAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr.Özgür AKKOYUN
Doç.Dr.Askeri KARAKUŞ
Dr.Öğr.Üyesi Erhan ÇETİN
Arş.Gör.Dr.Sümeyra Cevheroğlu ÇIRA
Arş.Gör.Deniz AYDIN
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.