Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanım Klavuzları
Scopus, hakemli literatür Veritabanı
SciFinder Scholar Veritabanı.
Hukuklink Kullanım Klavuzu
CAB Direct
E-DUKE BOOKS SCHOLARLY COLLCECTION
Mendeley Klavuzu
ChemSpider Kullanım Klavuzu
CEJD veritabanı
Yds-Aktifleşme bilgileri
Wiley
Astm
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.