Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanım Klavuzları
Scopus, hakemli literatür Veritabanı
Hukuklink Kullanım Klavuzu
CAB Direct
E-DUKE BOOKS SCHOLARLY COLLCECTION
Mendeley Klavuzu
ChemSpider Kullanım Klavuzu
Yds-Aktifleşme bilgileri
Wiley
Astm
SciFinder Kullanım Klavuzu
Almanhal Kullanım Klavuzu
JSTOR Kullanım Klavuzu
Turnitin Kullanım Öğretmen Klavuzu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.