Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Elektronik Dergiler

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.