Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Deneme Amaçlı Veritabanları

LEXPERA (hukuk bilgi sistemi)

Erişim tarihleri: 13.03.2019 – 12.04.2019


Erişim linki:  www.lexpera.com.tr 


ONLINE LEGAL VERİTABANI

Erişim tarihleri: 11.03.2019 – 11.05.2019


Kitap ve Dergilere erişim için: www.legal.com.tr 


Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim için: www.legalbank.net

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.