Kariyer Danışma Merkezi (KADAM)
Merkez Çalışanları
Kariyer Merkezi Müdürü:

Akademik Peronel
Yrd. Doç. Dr. M. Tayyib KILIÇ

Kariyer Merkezi Temsilcileri

İdari Personel

Uzman Uğur KAVAL(İş Kur Hizmet Noktası Yetkilisi)

Abdullatif TUNCAY
E-Mail     :  dukadam2011@gmail.com
Telefon   :  0(412)241 10 00
Dahili      :  7861


Adres      :
Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama 
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğrenci Yaşam Merkezi 21280 Diyarbakır / Türkiye

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.