ISEPA'17
Yazım Kuralları

1. Makaleler, (Word 2003) veya üzeri bir programda yazılmış olmalı ve derginin e-posta adresine (isepa@dicle.edu.tr) gönderilmelidir.

2. Sayfa düzeni ayarları üst 2.5cm, sol 2.5cm, sağ2,5cm, alt 2,5 cm. olarak belirlenmelidir.

3. Sayfa numaraları sayfa altında ve ortada yer almalıdır.

4. Türkçe ve İngilizce başlıklar, 12 punto ve ortalanmış olarak yazılmalıdır.

5. Yazar(lar)ın ad(lar)ı, başlığın altında sağa yaslı olarak ve12 punto ile yazılmış olmalıdır.

6. Yazarların akademik, kurumsal ve iletişim bilgileri, adlarının sonunda ve ilk sayfanın altında dipnot olarak verilmelidir.

7. Çalışmanın başına, en fazla 150 sözcükten oluşan (Türkçe ve İngilizce) Öz ve Anahtar kelimeler konulması, ayrıca, gönderilen çalışmanın İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Turizm İşletmeciliği ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden hangisinde yayımlanması isteniyorsa o bilim dalının mutlaka belirtilmesi gerekir.

 8. Öz ve Abstract 10 punto 1,5 satır aralığı ile yazılmış olmalıdır.

9. Ana metin ve ekleri, (fotoğraf, şekil, tablo vs.),Word 6.0 veya üzeri bir programda Times New Roman fontuyla, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı ile yazılmış olmalıdır.

10. Paragraflar arası aralık: önce 0 nk, sonra 6 nk. biçiminde ayarlanmış olmalıdır.

11. Ana metinde, Giriş (konu, problem, amaç, yöntem),araştırma metni, bulgular, yorumlar, sonuçlar ve öneriler, belirli bir plan dahilinde verilmiş olmalıdır.

12. Makalelerdeki tablolara, şekillere ve denklemlere sıra numarası verilmeli, tablo ve şekillere ait kaynaklar tablonun altına yazılmalıdır. Verilen numaralar tablo, şekil ve denklemlerin üst tarafında yer almalıdır. Tablo veya şekiller yazı alanını aşmamalı, verilen başlıklar tablo ile veya şekil ile hizalı olmalıdır.

13. Ana metindeki atıflar,dipnotlar ve kaynakça, APA(American Psychological Association) formatında yazılmış olmalıdır.

14. Dipnotlar, Times New Roman, 10 punto ve 1,5 satır genişliğinde yazılmış olmalıdır.

 KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

KİTAP

Beysanoğlu, Şevket (1998), Diyarbakır Tarihi, Cilt1-2, Diyarbakır: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

Tekin, Adil (1997), Diyarbakır, Anadolu Tarihinin Taşlara Yazıldığı Kent, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Basımevi.

 

KİTAP BÖLÜMÜ

Arslan, Rıfkı (1999),“Diyarbakır Kentinin Tarihi ve Bugünkü Konumu”,(Ed.) Selahattin Özpalabıyıklar, Diyarbakır Müze Şehir, (s.80-103), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

HAKEMLİ DERGİDE MAKALE

Parla, Canan (2005), “Diyarbakır Surları ve Kent Tarihi”,ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, (1), s.57-84.

Keçeli, Arif, Faruk Sarıusta (2013), “Medya Alışkanlıkları ve Kent Algısı İlişkisi Üzerine Bir Deneme: Diyarbakır Örneği”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6/(2), s.327-346.

TEZ

Acar, Esma Karakurt (2007), Diyarbakır Örnekleminde Etnik Kimlik Tartışmaları: Bir Söylem Analizi Çalışması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akyıldırım, Vural (2005), Irak Savaşı’nın Diyarbakır İline Sosyo-ekonomik Etkisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

BİLDİRİ

Koçal, Ahmet Vedat (2014), “Kentsel Tarihin Turizm Potansiyeli Bakımından Değerlendirilmesi Bağlamında Çok Kültürlü Geçmiş ve Medeniyetlerarası İletişim İlişkisi: Mardin ve Diyarbakır Örnekleri”, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, (12-22), Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

SÜRELİYAYINLAR

İsimsiz (2011),“Diyarbakır’da Arsa Fiyatları 50 kat Arttı”, Radikal, 3 Şubat 2011.

İNTERNETKAYNAKLARI

Yukuş, A. (2011), “Diyarbakır’a Eyfel Geliyor!”http://ekonomi.haberturk.com/emlakmortgage/haber/630328-diyarbakira-eyfel-geliyor-galeri,İndirilmetarihi: 20.11.2011.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.